02-869-7779

hours : mon - sat 08.30 - 17.00

บริษัท เอส.พี. พัฒนกิจ กรุงเทพ จำกัด
S.P. PATTANAKIJ BANGKOK CO., LTD

บริษัท เอส.พี. พัฒนกิจ กรุงเทพ จำกัด

เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านงานไวร์เมช และยังเป็นศูนย์บริการเหล็กที่ครบวงจร (Steel Service Center) แห่งหนึ่งในประเทศไทย

ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 25 ปี ในวงการธุรกิจ “เหล็ก” เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าของเราให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง สิ่งที่เราให้ความสำคัญมากที่สุดคือ ความต้องการของลูกค้าผ่านความพิถีพิถันและใส่ใจด้วยความรู้ ความเชี่ยวชาญและการคัดเลือกวัตถุดิบคุณภาพ เราจึงสามารถสร้างความพึงพอใจสูงสุด พร้อมทั้งความไว้วางใจจากลูกค้ามาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็หน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ

ตะแกรงเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต

ตะแกรงเหล็กไวร์เมช WIRE MESH

ตะแกรงเหล็กไวร์เมช (Wire Mesh) หรือ ตะแกรงเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีตผลิตโดยการนำลวดเหล็กรีดเย็น (Cold Drawn Steel Wire) รองรับแรงดึงสูง โดยอาร์คด้วยไฟฟ้า ที่ทำให้จุดเชื่อมทุกจุดเชื่อมติดเป็นเนื้อเดียวกัน จากเครื่องจักรระบบอัตโนมัติ ที่มีความละเอียดสูง สามารถตัดเป็นแผง/ม้วน ได้ตามต้องการโดยไม่เสียเศษ ใช้แทนการผูกเหล็กเส้นธรรมดาทั่วไปได้เป็นอย่างดี ประหยัดทั้งเวลาและค่าแรงงานได้มากกว่า 80%

การผลิตตะแกรงเหล็กไวร์เมช

กำลังการผลิตตะแกรงเหล็กไวร์เมช รวมกว่า 100,000 ตันต่อปี จากโรงงานผลิตที่ได้การรับรองมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศไทย

มีการควบคุมคุณภาพ ผ่านการรับรองมาตรฐานต่างๆ เช่น TIS, JIS, BS, ASTM, EURONORM, AS/NZS, MS และ SNI เป็นต้น

Quality Control

มุ่งมั่นในการผลิตสินค้าและควบคุมคุณภาพอย่างสม่ำเสมอ สินค้าได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม พร้อมทั้งปรับปรุงระบบการทำงาน และประสิทธิภาพการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความไว้วางใจและความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า

โรงงานผลิตตะแกรงไวร์เมช ได้การรับรอง มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ดังนี้

  • มอก.747-2531 ลวดเหล็กกล้าดึงเย็นเสริมคอนกรีต
  • มอก.943-2533 ลวดเหล็กกล้าข้ออ้อยดึงเย็นเสริมคอนกรีต
  • มอก.737-2549 ตะแกรงเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต
โรงงานผลิตตะแกรงไวร์เมช  เอส.พี. พัฒนกิจ กรุงเทพ ได้การรับรอง มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) โรงงานผลิตตะแกรงไวร์เมช  เอส.พี. พัฒนกิจ กรุงเทพ ได้การรับรอง มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
ตะแกรงเหล็กไวร์เมช