02-869-7779

hours : mon - sat 08.30 - 17.00

  • C LIGHT LIP CHANNEL – เหล็กตัวซี
  • C LIGHT LIP CHANNEL – เหล็กตัวซี
  • C LIGHT LIP CHANNEL – เหล็กตัวซี

C LIGHT LIP CHANNEL – เหล็กตัวซี

รายละเอียดสินค้า

เหล็กตัวซี หรือที่เรียกว่า C Light Lip Channel มีชื่อที่ใช้เรียกหลากหลาย เช่น แปหลังคา แปซี โครงตัวซี โดยเหล็กตัวซี มีหน้าตัดเป็นรูปตัวซี (C) จัดเป็นเหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น ผลิตจากเหล็กกล้าเนื้อดี มีคุณสมบัติแข็งแรง คงทน ต่อการกัดกร่อน เชื่อมต่องานได้รวดเร็ว

นิยมใช้ในงานโครงสร้างและการนำไปใช้งานในที่สูง ไม่ว่าจะเป็น โครงหลังคาตามบ้านเรือน อาคารต่างๆ โครงสร้างของอาคาร ที่อยู่อาศัย โครงสร้างสะพาน แปหลังคา หรือนำมาใช้เป็นเหล็กโครงสร้างรองประเภทเสริม ค้ำยัน อีกทั้งนำมาใช้ทดแทนไม้เนื้อแข็งเนื่องจากมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกันได้ นอกจากนี้ยังสามารถนำมาใช้กับงานตกแต่งได้ ทั้งนี้ควรเลือกใช้เหล็กตัวซี ที่ได้รับมาตรฐาน มอก. เพื่อความแข็งแรง และความปลอดภัยในงานก่อสร้าง
มาตรฐาน
  • ประเทศไทยได้กำหนดมาตรฐานเพื่อควบคุมคุณภาพ มาตรฐานที่ใช้อ้างอิงคือ มอก. 1228-2549
  • มีความยาวมาตรฐาน 6 เมตร

Description

เหล็กตัวซี มีความคงทนมาก น้ำหนักเบา ขึ้นโครงง่าย เมื่อเทียบกับงานคอนกรีต ทำให้ประหยัดได้เวลาได้มาก และ ควบคุมน้ำหนักตัวโครงสร้างได้มากขึ้นด้วย ต่อได้ง่ายและสามารถต่อให้ยาวได้ถึง 600 เมตร ถือเป็นข้อได้เปรียบของเหล็กตัวซีนั่นเอง นอกจากนี้ เหล็กตัวซียังมีความทนต่อการกัดกร่อน ไม่ต้องทาสารเคลือบกันสนิม หรือว่าทาสีอะไรทับ จึงทำให้ประหยัดเงินมากขึ้นอีกด้วย

PRODUCT SPECIFICATION
Size HxAxC
Standard Sectional Dimension
Weight
t
Cross Sectional Area
mm
(sq.mm)
kg/m
kg/6m
60x30x10 1.6 2.072 1.63 9.78
60x30x10 2 2.537 1.99 11.94
60x30x10 2.3 2.872 2.25 13.5
70x40x25 1.6 3.032 0
75x35x15 2.3 3.677 2.89 17.34
75x45x15 1.6 2.952 2.32 13.92
75x45x15 2 3.637 2.86 17.16
75x45x15 2.3 4.127 3.25 19.5
90x45x20 1.6 3.352 2.63 15.78
90x45x20 2.3 4.712 3.7 22.2
90x45x20 3.2 6.367 5 30
100x50x20 1.6 3.672 2.88 17.28
100x50x20 2 4.537 3.56 21.36
100x50x20 2.3 5.172 4.06 24.36
100x50x20 2.8 6.205 4.87 29.22
100x50x20 3.2 7.007 5.5 33
100x50x20 4 8.548 6.71 40.26
100x50x20 4.5 9.469 7.43 44.58
120x40x20 3.2 7.007 5.5 33
120x60x20 2.3 6.092 4.78 28.68
120x60x20 3.2 8.287 6.51 39.06
120x60x25 4.5 11.72 9.2 55.20
125x50x20 2.3 5.747 4.51 27.06
125x50x20 3.2 7.807 6.13 36.78
125x50x20 4 9.548 7.5 45
125x50x20 4.5 10.59 8.32 49.92
150x50x20 2.3 6.322 4.96 29.76
150x50x20 3.2 8.607 6.76 40.56
150x50x20 4.5 11.72 9.2 55.2
150x65x20 2.3 7.012 5.5 33
150x65x20 3.2 9.567 7.51 45.06
150x65x20 4 11.75 9.22 55.32
150x75x20 3.2 10.21 8.01 48.06
150x75x20 4 12.55 9.85 59.1
150x75x20 4.5 13.97 11 66
150x75x25 3.2 10.53 8.27 49.62
150x75x25 4 12.92 10.2 61.2
150x75x25 4.5 14.42 11.3 67.8
200x75x20 3.2 11.81 9.27 55.62
200x75x20 4 14.55 11.4 68.4
200x75x20 4.5 16.22 12.7 76.2
200x75x25 3.2 12.13 9.52 57.12
200x75x25 4 14.95 11.7 70.2
200x75x25 4.5 16.67 13.1 78.6
250x75x25 4.5 18.92 14.9 89.4
ซึ่งเป็นมาตรฐานที่กำหนดขึ้นเพื่อปลอดภัยความหนาเหล็กที่นิยมใช้ทั่วไปในท้องตลาดคือ 1.60มิล (สีขาว), 2.0มิล (สีฟ้า), 2.3มิล (สีเขียว) และ 3.2มิล (สีชมพู)
ซึ่งการเลือกใช้ขนาดและความหนาที่เหมาะสมและปลอดภัยต้องได้รับความเห็นชอบจากวิศวกรผู้ออกแบบเหล็กตัวซีสำหรับงานโครงสร้างหลังคา
  • เหล็กซี 3 คือเหล็กตัวซี ขนาด 75 x…..x…..x…หนา…มม. (โครงสร้างที่รับน้ำหนักไม่มาก)
  • เหล็กซี 4 คือเหล็กตัวซี ขนาด 100x…..x…..x..หนา…มม. (ใช้ทำจันทันเป็นส่วนใหญ่)
  • เหล็กซี 5 คือเหล็กตัวซี ขนาด 125x…..x…..x.. หนา…มม. (ใช้ทำอกไก่ , ดั้ง , อะเส)
  • เหล็กซี 6 คือเหล็กตัวซี ขนาด 150x…..x…..x.. หนา…มม. (ใช้ทำอกไก่ , ดั้ง , อะเส ที่ต้องรับน้ำหนักโครงหลังคามาก)

OUR CUSTOMER

เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในส่วนของภาครัฐ และเอกชน ตลอดจนโครงการต่างๆ มากมาย เป็นความภาคภูมิใจ ในการพัฒนาองค์กรของเราให้มั่นคงมากยิ่งขึ้น