WIRE MESH ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป

ตะแกรงเหล็กไวร์เมช หรือ ตะแกรงเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรึต ผลิตจากลวดเหล็กรีดเย็น (Cold Drawn Steel Wire) ทอติดกันเป็นผืน ที่มีขนาดมาตรฐาน คือ กว้าง 2-4 เมตร และ ยาว 5-50 เมตร ใช้ในงานคอนกรีตเสริมเหล็ก แทนการผูกเหล็กเส้นธรรมดา

 

img img

เหตุผลดีๆ ของการใช้ตะแกรงเหล็กไวร์เมช

- ได้มาตรฐาน เนื่องจากใช้เครื่องอาร์คไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ ในการผลิตทำให้จุดเชื่อมทุกจุด มีความแข็งแรงสม่ำเสมอ
- รวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขนย้าย หรือการนำไปใช้ง่าย จะมีความรวดเร็วกว่าการใช้เหล็กเส้นมาผูก ทำให้ประหยัดเวลาทำงาน
- ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลา เนื่องจากตะแกรงเหล็กสามารถสั่งทอเป็นผืนได้ตามต้องการทำให้ลดการสูญเสียเศษเหล็ก ลดจำนวนแรงงานและค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่าย
- ใช้ได้กับงานคอนกรีตเสริมเหล็กได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นงานโครงการใหญ่หรืองานเทพื้น/ซ่อมแซมรอบๆ ตัวบ้านขนาดใด ก็สามารถเลือกใช้ได้ตามต้องการ

กระบวนการผลิตตะแกรงเหล็กไวร์เมช

โดยการนำ ลวดเหล็ก (Steel Wire) ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้ จากการรีดร้อนเหล็กแท่ง (Billets) จนได้เหล็กรูปทรงยาวหรือลวดเหล็ก (Wire Rod) แล้วนำมาผ่านกระบวนการดึงเย็นเพื่อลดขนาดเพื่อเป็นลวดเหล็กกล้าที่มีผิวเรียบขึ้น จากนั้น นำไปทอเป็นตะแกรงเหล็กตามขนาดที่ต้องการ ข้อดีตะแกรงเหล็กไวร์เมช

ข้อดีของตะแกรงเหล็ก

- ประหยัด เป็นตะแกรงเหล็กที่มีกำลังคลากสูงกว่าเหล็กเส้นทั่วไปสองเท่าจึงทำให้ประหยัดวัสดุ ประกอบกับตะแกรงเหล็กสามารถผลิตได้ตามขนาดที่ต้องการ จึงทำให้ไม่เสียเศษเหล็ก ลดขั้นตอนเวลา, ภาระและลดความสูญเสีย
- รวดเร็ว เป็นตะแกรงเหล็กที่ลดขั้นตอนในการทำงานได้ถึง 50% เนื่องจากการขนส่งเคลื่อนย้ายสะดวกและรวดเร็วสามารถนำไปใช้ได้ทันทีไม่ต้องเสียเวลาในการผูกเหล็ก ตัดและดัด ทำให้ลดเวลาในการผูกเหล็กลงได้ถึง 70-90%
- แน่นอน เป็นตะแกรงเหล็กที่ผลิตด้วยระบบอัตโนมัติ ทุกระยะจุดเชื่อมไม่คลาดเคลื่อนได้มาตรฐาน สม่ำเสมอตลอดผืนและมีความมั่นคงแข็งแรง ไม่บิดงอ ทำให้งานเสริมเหล็กออกมาดี ซึ่งเป็นผลให้โครงสร้างมีความแข็งแรงสม่ำเสมอตลอดทั้งผืน

 

ตารางเปรียบเทียระหว่างเหล็กเส้นทั่วไป กับ ตะแกรงเหล็ก (Wire Mesh)

ตารางเปรียบเทียระหว่างเหล็กเส้นทั่วไป กับ ตะแกรงเหล็ก ตารางเปรียบเทียระหว่างเหล็กเส้นทั่วไป กับ ตะแกรงเหล็ก

Wire Mesh, ไวร์เมช, ตะแกรงเหล็ก ไวร์เมช, ตะแกรงเหล็ก, ตะแกรงเหล็กเทพื้น,
ตะแกรงเหล็กคอนกรีต, ตะแกรงลวด, ตะแกรงไวร์เมช, เหล็กเส้น, ตะแกรงเหล็กเชื่อม, ตะแกรงสั่งทำ, เหล็กวงท่อ